IndustriBedre indeklima. Bedre arbejdsmiljø.
IM Service gennemfører tiltag i forhold til energioptimeringer, støjniveauer og ventilation/udsugning i industrien.

Miljøkrav og miljøgodkendelse
IM service gennemfører alle tiltag, der sikrer at arbejdsmiljøkrav til ventilation og udsugning overholdes.
Vi løser bl.a. mange opgaver for elektronikindustrien og for tandlæger, frisører mv.
Vi arbejder både på nybyggeri og ombygning af eksisterende installationer.
Bemærk at alle virksomheder skal have godkendelse fra Arbejdstilsynet inden udgangen af 2009.

Støjmålinger
Begrænsning af støjgener bliver for tiden et mere og mere vigtigt område. Der er kommet flere lovkrav for støjudledning. IM Service sikrer med målinger, analyser og ændring af istallationer, at alle lovkrav bliver overholdt.

Energioptimering
I mange industrivirksomheder ligger der mulighed for gode besparelser, hvis man i forbindelse med etablering eller gennemgang af klima- og udsugningsanlæg optimerer energiforbruget. IM Service har gennemført mangte projekter, som har ført til markante besparelser på energiforbruget.

Bygger egne units
Når der er behov for det, bygger IM Service egne units til ventilation.
Vi har bl.a. udført  ventilationsanlæg til BWSC i Burkina Faso og Irak.

Serviceaftaler
IM Service tilbyder serviceaftaler om drift og vedligeholdelse.
Serviceaftalerne udfærdiges ud fra kundens ønsker og behov.
Bemærk at på store ventilationsanlæg samt på køleområdet er det lovpligtigt med mindst 1 eftersyn om året.

24 timers service
Når der akut er behov for det kan vi være fremme inden for 24 timer. I Danmark  kan vi normalt være fremme inden for 2-4 timer.

 

Stikord