Opstart og indregulering af luft og vand

IM Service er projektleder og supervisor på opstart og indregulering af luft- og vandmængder på off shore platforme.

Støjmålinger
IM Service gennemfører de miljørigtige støjmålinger og implementerer løsninger.

Brandspjæld
IM Service udfører installation og funktionstest af brandspjæld.

CTS og Opgradering af software
IM Service har ekspertise i opgradering af software og tekniske systemer til styring af central temperatur, CTS.

Udvalgt reference – B.P. Atlantis
IM Service har været projektleder på BP Atlantis – verdens største produktionsplatform.

Læs om BP Atlantis